לפרויקט הבא >>

<< לפרויקט הקודם

04-6346395 | 054-32547777

גלריה שתי וערב היא פרי תוצרן של של דליה בונה ויפעת להב-בונה  - אם ובת, אשר ביחד יוצרות אמנות מחומרים ממוחזרים עם קשר הדוק לטבע. בין עבודותיהן ישנם פסלים, תכשיטים וסדנאות. הקו העיצובי שיצרנו עבורן מושפע מגווני הטבע והחומרים שמהן נוצרים היצירות בשתי וערב. מבנה האתר אינו שגרתי ונותן את עיקר הבמה לעבודות של הגלריה, כשהטקסט והגרפיקה נמצאים ברקע כמלווים.

סטודיו בועות- גרפיקה שיווקית

 

04-6346395

054-3254777

buoooot@gmail.com

studio-buoooot.com